Marek Hok

Poseł na Sejm RPO mnie

Urodziłem się i wychowałem w Koszalinie. Okres dzieciństwa i dorastania wspominam z wielkim sentymentem. To był wspaniały czas. Szkoła podstawowa nr 10, tzw. Tysiąclatka, i nasz dom przy ulicy Armii Czerwonej (przemianowanej potem na ulicę Józefa Piłsudskiego), gdzie mieszkałem razem z rodzicami i czterema braćmi. Bardzo go lubiliśmy, bo był tam ogród, który zimą zmieniał się w lodowisko, a latem w stadion lekkoatletyczny z bieżnią dookoła domu – czego chcieć więcej?
Wielką zmianą była przeprowadzka na ulicę 1 Maja. Galeriowiec, 54-metrowe mieszkanie, a w nim nasza pokaźna rodzina. Ale za to w okolicy piękny park, stadion sportowy „Bałtyk” i Szkoła – chodziłem już wtedy do Dwójki. Kilka lat później miałem stamtąd też  blisko do Dibulca, czyli Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Dubois. Spotkałem tam cudownych nauczycieli oraz wspaniałych przyjaciół. Bardzo ciepło ich wspominam.

Niestety, wszystko co dobre, szybko się kończy – przyszła matura, a po niej egzaminy wstępne na Pomorską Akademię Medyczną. Wtedy zaczęło się dorosłe, samodzielne życie… w akademiku. Ze Szczecina trafiłem do Kołobrzegu i tak już zostało. Te pierwsze lata nie były lekkie. Praca w szpitalu, pogotowiu, sanatoriach oraz wszędzie tam, gdzie mnie chcieli – nowe wyzwania i zdobywanie doświadczeń przez młodego lekarza Kiedy zrobiłem specjalizację z ginekologii i położnictwa, zacząłem pracę na oddziale Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu, gdzie od 2002 roku pełniłem funkcję Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa. Nie przestałem się dokształcać. Skończyłem m.in. studia podyplomowe z Zarządzania Strategicznego Organizacją w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie, Zarządzanie Zakładami Opieki Zdrowotnej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Zarządzanie Spółką Prawa Handlowego w Ochronie Zdrowia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, a także zacząłem studia doktoranckie na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Polityką zająłem się w 1998 roku, kiedy zostałem członkiem Rady Miasta Kołobrzeg. Funkcję tę pełniłem przez dwie kadencje. W roku 2006 wybrano mnie radnym Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Zostałem również Członkiem Zarządu Województwa, gdzie odpowiadałem za ochronę zdrowia, politykę społeczną i sport. Reorganizacje, konsolidacje i zmiany funkcjonowania Jednostek Ochrony Zdrowia podlegających Marszałkowi Województwa przyniosły wiele trwałych i korzystnych zmian. W tym czasie ukończyłem także Akademię Liderów Samorządowych – studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Od roku 2011 jestem Posłem na Sejm RP.